Územní rozhodnutí pro polyfunkčního dům Bohdalecká

Bohdalecká, Praha 10 - Michle

Seznam projektů


bohdalecka

 • Developer: Tide Development s.r.o.
 • Investor: BF Finance
 • Autor Projektu: Ing. Arch. Alexander Holub
 • Příprava: 12 měsíců
 • Výstavba: 12 měsíců (únor 2002 - leden 2003)

Popis

Polyfunkční dům se nachází na hraně zastavěného svahu. Severní stranou navazuje na obytnou výstavbu, -východní stranou sousedí s velmi frekventovanou Bohdaleckou ulicí. Polyfunkční dům stojí na jednom z řady úzkých pozemků, které probíhají podél Bohdalecké ulice. V místě je částečně zachovalá původní zástavba – jednopodlažní domky, umístěné těsně podél Bohdalecké. Řada těchto objektů navazuje na novější zástavbu, která je od Bohdalecké více odsazena.

Výchozí situace

Objekt je dopravně napojen přejezdem přes chodník na jednosměrnou komunikaci, připojující se k Bohdalecké ulici. Vjezd je umístěn na nejvzdálenějším rohu od křižovatky. K objektu náleží 14 parkovacích míst. Stavba byla navrhována souběžně s konceptem budoucí výsadby zeleně. Proto jsou některé části objektu laděny do zelena.

Řešení

Polyfunkční čtyřpodlažní objekt je charakteristický dílčím využitím střešní nástavby bez suterénu. Obsahuje:

 • v předsunuté části domu výstavní plochy prostorově propojené s komerční zónou ve 2. podlaží přízemí.
 • v zadní části přízemí krytý parking přímo průchozí z ulice do komunikační haly.
 • ve 2. a 3. podlaží universální kanceláře skýtající možnost pozdějšího členění.
 • vnitřní schodiště s přiléhajícím sanitárním jádrem se soc. zařízením, čaj. kuchyňkou a úklidem.
 • ve 4. podlaží kanceláře a ubytovací část.

Orientací ubytování do zeleně v západní části domu se nám podařilo eliminovat vliv hluku z Bohdalecké ulice.

Projekt v číslech
 • Kancelářská plocha: 360 m2
 • Výstavní prostor: 140 m2
 • Ubytování: 84 m2