Development rezidenčních a komerčních projektů

Tvoříme architektonicky i uživatelsky promyšlené developerské projekty. Převezmeme odpovědnost za realizaci všech fází projektu: od výběru lokality, zpracování investičního záměru, přípravy dokumentace, stavebního řízení včetně dodání stavby na klíč až po zajištění prodeje a pronájmu rezidenčních a komerčních prostor.

Divize Development skupiny TIDE poskytuje komplexní služby v oblasti přípravy a realizace rezidenčních a komerčních developerských projektů na klíč. Při realizaci projektů klademe důraz na maximální zhodnocení vložené investice. Jelikož úspěch projektu spočívá v sehrané kolektivní spolupráci v celém průběhu realizace, věnujeme zvýšenou pozornost nejen pečlivé přípravě projektu, ale především důslednému manažerskému řízení a efektivní koordinaci všech prací od zahájení projektu až po jeho dokončení.

Development

 • Strategické poradenství
 • Zpracování ekonomické studie zahrnující analýzu finanční rentability
 • Vyhledání vhodné lokality s ohledem na maximální zhodnocení investice
 • Zpracování územní analýzy a stanovení koncepce i plánu rozvoje lokality
 • Zprostředkování akvizice pozemků pro developerské projekty
 • Příprava architektonického návrhu a projektové dokumentace
 • Zpracování studie proveditelnosti (Feasibility study)
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Organizace výběrového řízení dodavatele stavby
 • Řízení a koordinace stavebních prací
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • Marketing zaměřený na maximální komerční využití projektu

Naše referenční projekty


Proč s námi

 • 15 let zkušeností

  Na tuzemském trhu působíme od roku 1997. Náš expertní tým disponuje rozsáhlými zkušenostmi s developerskými projekty různého rozsahu i zaměření realizovanými v České republice.

 • Převedeme vaše představy do reality

  Developerské projekty realizujeme na klíč. Nezastavíme se před překážkami, naší ctižádostí je dokončit projekt k vaší plné spokojenosti, včas a dotažený do detailu.

 • Projektové řízení

  Zkušenosti, osobní nasazení našich manažerů a detailní znalost projektu zaručují optimální sladění prací ve všech fázích projektu, a to s ohledem na termíny, finance i kvalitu.

 • Optimalizace nákladů

  Pečlivě analyzujeme požadavky investora a vymýšlíme řešení, která optimalizují nejen náklady spojené s přípravou a výstavbou, ale především s budoucím provozem budovy.

 • Korektní a seriózní jednání

  Dodržujeme termíny a ctíme dohody. Jednáme korektně a seriózně. Jen v prostředí vzájemné důvěry a spolupráce lze úspěšně zvládnout projekty, jejichž realizace trvá několik let.

 • Spojení se silnými partnery

  Při realizaci developerských projektů spolupracujeme s ověřenými partnery, kteří znásobují naše know-how i zkušenosti a vnášejí do projektu další nápady a inspiraci.