Polyfunkční dům „U Kříže II“

V Zářezu, Praha 5 - Jinonice

Seznam projektů


Polyfunkční dům „U Kříže II“

 • Investor: T.B.I.W. a.s.
 • Autor Projektu: Ing. Arch. Alexander Holub
 • Developer: TIDE, T.B.I.W. a.s.
 • Příprava: 60 měsíců
 • Výstavba: říjen 2010 - prosinec 2012
 • Náklady projektu: 250 milionů Kč

Popis

Polyfunkční dům „U Kříže II“ sestává z 62 bytových jednotek a 1 907 m2 kancelářských a komerčních ploch. Nachází se v atraktivním místě s překrásným výhledem na Prahu a s vynikající dopravní dostupností (stanice metra přes ulici), občanskou vybaveností (mateřská školka, škola, obchodní centrum) i nabídkou sportovních aktivit (bazén, lehkoatletický stadión).

Výchozí situace

Objekt je umístěn na urbanisticky komplikovaném rohovém pozemku - nachází se na hraně prudkého svahu ze dvou stran sevřeného silniční komunikací, navíc přímo nad trasou metra.

Řešení

Situace umožnila objekt umístit přímo na hraně svahu. Svažitý terén a tvar pozemku výrazně ovlivnil i kompozici: jednotlivá křídla domu se kaskádovitě snižují, což budově dává výraznější dynamiku. Objekt respektuje genia loci lokality U Kříže a přes počáteční výhrady k výstavbě je kladně vnímán stávajícími rezidenty v místě žijícími. V nejnižších patrech budovy je umístěn komerční parter s obchody a kancelářské prostory.

Projekt v číslech
 • Komerční plocha: 843 m2
 • Kancelářská plocha: 1 064 m2
 • Bytová plocha: 4 482 m2
 • Balkóny: 396 m2
 • Terasy: 194 m2
 • Předzahrádky: 421 m2
 • Parkovací stání: 99
V rámci projektu jsme se starali o následující služby:
 • Projektová dokumentace pro ÚR s úpravami
 • Ekonomická studie související s přípravou a realizací projektu
 • Výběr lokality pro stavbu objektu a nákup pozemku
 • Územní plánování a stavební řízení
 • Koordinace architektonických prací
 • Řízení přípravy a realizace projektu
 • Marketingové služby zaměřené na prodej a pronájem